Allt för många pendlar ensamma, ofta för att det är praktiskt och man får liten stund för sig själv.

Det ville Umeå kommun ändra på. Humblys kampanj byggde på att bilisterna var missförstådda, de kände sig ledsna och övergivna och längtade efter sällskap.

Uppdraget baserades på en undersökning som visade att det i genomsnitt endast färdas 1,2 personer i varje bil vid pendling. Ett beteende är svårt att förändra, särskilt med logiska argument. De flesta vet att de kan spara pengar och miljö på att samåka. Kampanjen ”Hjälp ensamma bilister” vände på perspektivet och drev istället med ensamheten i bilen. Vi förde samåkning på tal och kunde i mätningar se att över hälften av målgruppen uppmärksammat budskapet, trots att det initiala intresset för samåkning enligt samma undersökning var svagt.

Fler uppdrag