Många barn som är med om brott vågar inte berätta om det.

På uppdrag av regering tog Brottsoffermyndigheten tillsammans med Humbly fram en informationskampanj, Jag vill veta, direkt riktad till barn och unga som utsatts för brott.

Jag vill veta berättar om barn och ungas rättigheter i samband med brott och visar vart de ska vända sig för att få hjälp. Det är okej att berätta om brott, du är inte ensam, och det finns vuxna att prata med. Efter en omfattande research- och analysfas koncentrerades kommunikationen på digitala kanaler och filmer anpassade för instagram. 

Humbly skapade webbplatsen med utgångspunkt i barnens kommunikationsvanor och mobilanvändning. Design och innehållet paketerades och anpassades efter de tre olika målgrupperna: 4–7 år, 8–13 år, och 14–17 år. Webbplatsen byggdes av Teknikhuset.

På webben ligger också ett spel som vi skapat för målgruppen 4-7 år. I spelet får barnen lära sig mer om vuxna som kan hjälpa dem. De får träffa polisen, läraren, socialsekreteraren och föräldern. Barnen kan också mixa de olika karaktärerna och till exempel bygga en figur som har polisens huvud, socialsekreterarens kropp och lärarens ben. Mobilanpassningen är en särskilt viktig funktion eftersom målgruppen sannolikt vill ta del av innehållet i hemlighet, på den mest privata enheten. 

Idé och manus till 15 sekunder långa filmer utifrån de statistiskt vanligaste brotten som barn utsetts för togs fram av Humbly och producerades av Teknikhuset. Filmerna är skapade för att ses utan ljud så att barnen ska kunna se dem på bl a instagram utan att det uppmärksammas.

För att nå den yngsta målgruppen gjorde vi en barnbok tillsammans med barnboksförfattaren och illustratören Stina Wirsén. Boken finns på bibliotek och förskolor.

Webbplatsen nominerades till Svenska Publishing-priset 2015.

Fler uppdrag