Länsförsäkringar Västerbotten jobbar hårt för att öka säkerheten för cyklister och gångtrafikanter i länet.

Många olyckor går att undvika! Kampanjen Ta hand om dig i trafiken, signerad Humbly, pratar om det egna ansvaret och belyser farliga situationer som många inte tänker på.

Länsförsäkringar Västerbotten vill se färre skadade västerbottningar i trafiken. Huvudproblemet är att cyklister och gångtrafikanter har dålig koll. Medvetenheten i trafiken är låg och skadefrekvensen är hög. Fordonstrafik upplevs farligare än gång- och cykeltrafik, medan verkligheten ofta är tvärt om. Med insikten att oskyddade trafikanter inte ser riskerna, och därför inte har något behov av att bete sig annorlunda, skapade Humbly konceptet Ta hand om dig i trafiken – en skadeförebyggande trafiksatsning för hela Västerbotten. Kampanjen adresserar även fyllecykling vars förekomst är accepterat i samhället trots att man kan påvisa att skadefrekvensen ökar lavinartat med alkohol i blodet.

Fler uppdrag