Umeå kommun arbetar för att göra Umeå till en stad där det är enkelt att cykla.

Kommunen vill få fler att välja cykeln istället för bilen. Humblys kampanj Bryt upp är en del i en helhet som skapar känslan att det är roligt, smart och enkelt att ta cykeln i Umeå.

De senaste åren har Umeå kommun gjort stora satsningar på bland annat cykelöverfarter och cykelpassager. Det är ett sätt att prioritera cykeltrafik. Humbly har tagit fram kampanjen Bryt upp som ett sätt att öka kunskapen om satsningarna, men framför allt att skapa engagemang för att ta cykeln.

Vi vet att våra resvanor bygger på ett vardagspussel som är svårt att påverka. Och de ekonomiska argumenten väger lätt. Vår approach har varit att utgå från emotionella aspekter, och bygga kampanjen kring en film som visar cyklande Umeåbor. I filmen hörs Karin Boyes dikt ”I rörelse”, som fått ge namn åt kampanjen. I filmen är det Umeåartisten Nathalie ”Cleo” Missaoui som läser dikten. Filmen kompletteras med en utomhuskampanj och en tidning med fakta om cykling i Umeå.

Fler uppdrag