Bry dig uppmärksammar mäns våld mot kvinnor i nära relationer.

Om fler känner igen tecknen på våld kan fler utsatta kvinnor få hjälp. Humbly har skapat kampanjen tillsammans med Västerbottens läns landsting, Umeå kommun, Länsstyrelsen Västerbotten och Centrum mot våld.

Mannens behov av kontroll och makt är de första varningssignalerna i en kedja där psykiskt, fysiskt och sexuellt våld till slut blir en normal del av relationen. Kampanjen Bry dig skapades med syfte att öka medvetenheten och kunskapen om mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Med målsättningen att öka samtalen om makt och kontroll i relationer skapade Humbly kampanjen tillsammans med Västerbottens läns landsting, Umeå kommun, Länsstyrelsen Västerbotten och Centrum mot våld. Bry dig – innan han slår.

Fler uppdrag