Voister är en smartare it-sajt från Atea.

I en tid av stora förändringar i medielandskapet, där affärsmodeller och användarbeteenden omformas, tar Atea ett samlat grepp om utvecklingen med en egen nyhetskanal. Humblys uppdrag innefattade allt från logotyp och visuellt uttryck till UX, agil utveckling och taktisk karta.

Atea har en unik position på it-marknaden. Som en av de största leverantörerna i Europa av it-infrastruktur befinner sig Atea nära it-avdelningar, verksamhet och leverantörer. Kunskapen inom alla strategiska områden är stor och en förutsättning att skapa relevant innehåll till målgruppen it-beslutsfattare och it-intresserade. Fokus för Voister är nyttan för användarna snarare än en traditionell rapportering. 

Användarupplevelsen är enhetsoberoende och möjliggör för medarbetarna på redaktionen att jobba med innehåll, samtidigt som all styling sker automatiskt. Därtill finns möjligheten att bygga leadsgenererande kampanjsidor tillsammans med partners och driva intresse med native content. 

Användarflöden mäts och analyseras kontinuerligt för att optimera innehållet, upplevelsen och affärsnyttan. Voisters mätpunkter är satta i relation till Ateas övergripande innehållsstrategi för Voister. För att stötta upp processen skapades även en Humbly Digital Map som en karta över den digitala närvaron.

Voister är en levande produkt där Atea och Humbly arbetar i en löpande Scrum-process med produktutveckling för ständig förädling.

Fler uppdrag