Humbly guidar sina kunder genom ett kommunikationslandskap under konstant förändring, där vältrampade stigar växer igen och nya vägar ständigt uppenbarar sig.

Det kräver erfarenhet, lyhördhet, mod och handlingskraft. Det är en uppgift vi är ödmjuka inför, en utmaning vi välkomnar.

Tjänster

Stora idéer

Erfarenhet och nyfikenhet, självförtroende och ödmjukhet – i mötet mellan ytterligheterna händer något spännande, och det är inte sällan i friktionen som stora idéer föds. En riktigt bra idé överbryggar kanaler, den kan omsättas internt och externt, och ger ett mätbart resultat. Vår målsättning är alltid att överraska, att leverera mer än det förväntade, men alltid med kundens bästa i fokus.

Vi erbjuder: Kampanjer, Koncept, Idéutveckling, Marknads-PR

Insikter och strategier

Strategiarbete handlar om att vrida och vända, välja och välja bort, att mejsla fram kärnan, och hitta bärande avsikter avgörande för din affär. Vi kombinerar vår djupa spetskompetens med din breda kunskap om verksamheten. Att stärka ditt varumärkes position ser vi alltid som en av våra viktigaste uppgifter. 

Vi erbjuder: Insikts- och omvärldsanalys, Strategisk rådgivning, Varumärkesstrategi och varumärkesplattform, Kommunikationsstrategi, Marknadsstrategi och aktivitetsplanering

Designkoncept och identiteter

Design förenklar, förtydligar, skapar struktur och ordning i kaoset. Överallt där information utbyts spelar grafisk design en viktig roll i att förklara, tydliggöra och sätta tonen så att budskapet mottas på rätt sätt. Humbly har den erfarenhet, kompetens och målmedvetenhet som krävs för att hitta rätt idé och gestaltning – vi skapar design som bygger starka varumärken.

Vi erbjuder: Visuell identitet, Förpackningsdesign, Designstrategi, Visuell konceptutveckling, Designriktlinjer, Grafisk produktion, Föreläsningar

Digital närvaro

En aktiv digital närvaro har gått från ett spännande komplement till en självklar och avgörande del av varje verksamhet. Vi hjälper dig upptäcka och dra nytta av de digitala möjligheterna och skräddarsyr lösningar där användarperspektivet alltid är i fokus. Det ger dig förutsättningar till både långsiktig utveckling och omedelbar effekt. 

Vi erbjuder: Digital strategi, Webbdesign, Interaktionsdesign, Webbutveckling, Systemintegration, SEO och SEM, Sociala medier, Innehållsstrategi & produktion, Automation, Remarketing och andra digitala annonslösningar, till exempel inom Content Marketing

Gränslös implementering

Varje uppdrag erbjuder olika utmaningar, varje kund har unika behov. All kompetens på byrån är viktig och finns tillgänglig för alla projekt, och vi söker ständigt nya perspektiv på gamla sanningar. Humbly har erfarenheten och resurserna som krävs för att sjösätta allt från nationella reklamkampanjer till omfattande visuella identiteter och varumärkesstrategier.  

Hårda fakta

Verksamhet

Humbly AB grundades 1994, då under namnet Plakat. På 20 år har byrån vuxit till 20 fast anställda medarbetare med mycket stor kunskapsbredd – tillsammans har vi mer än 150 års erfarenhet av marknadskommunikation. Humbly omsätter årligen ca 20 miljoner kronor.

 

Miljöarbete

Hållbart Humbly

Humbly arbetar kontinuerligt för att minska vår negativa miljö- och klimatpåverkan. Så långt det är möjligt väljer vi miljöanpassade produkter och produktionsmetoder.

Vi strävar också efter att minska vår klimatpåverkan i de mindre och vardagliga sammanhangen. Vi vill att alla medarbetare ska ha hög kunskap kring miljöfrågor som rör företaget, genom att kontinuerligt och gemensamt diskutera Humblys miljöaspekter.

Vi uppfyller lagar och förordningar och samarbetar med myndigheter och organisationer så att vårt miljöarbete utformas i enlighet med samhällets miljömål.

Kunder i urval

Umeå kommun, Länsförsäkringar Västerbotten, Atea, Övik Energi, ALM Equity, Mäklarcity, Länsstyrelsen Västerbotten, Glassbonden, Svedea, Profilteatern, UDK, USM, Region Västerbotten, Eterum, Polarkliniken, Umeå Teaterförening, Västerbottens läns landsting, Ambulansflyg, Swesum, Idealpark

Uppdrag